Nieuws

Nieuws

Sinds 01/12/2018 is de Huisartsenwachtpost geopend in het nieuwe St-Maartenziekenhuis te Mechelen (Liersesteenweg 534).

Open vanaf Vrijdag 19u tem Maandag 08u00

Tel: 1733

Opstart Polikliniek Shifa

Dr Gulsana Estebesova start als Haio-huisarts vanaf 01/08/2017